La nova forma de tenir cotxe!
1.Reglament d’ús
2.La targeta personal
3.Reserva del vehicle
4.Ús del vehicle
5.Retorn del vehicle
6.Facturació
7.Incidències o accidents
8.Responsabilitats del client
9.Reducció de responsabilitat
10.Incompliment del codi de circulació
11.Viatges a l’estranger
12.Canvi d’adreça
13.Cotxes d’empreses associades
14.Accesoris

12. Si canvieu d’adreça

To tes les modificacions relacionades amb les dades indicades a l’hora de contractar els serveis de CCSh (sobretot els canvis d’adreça i de correu electrònic), s’han de comunicar a CCSh en un període màxim de deu dies. Fins que no es rebi la nova adreça, es considerarà vàlida la informació enviada per CCSh a les últimes adreces indicades. Es facturarà un recàrrec al client, indicat a l’apartat Tarifes, per costos administratius en cas de canvis d’adreça no comunicats. D’altra banda, els canvis d’adreça que comportin que un associat i un beneficiari deixin de conviure en el mateix domicili, suposaran el canvi de modalitat del client beneficiari o bé l’extinció del seu contracte.
  © 2004 Catalunya Carsharing
Web optimitzada per a Internet Explorer 5 o superior a una resolució de 800x600.