Accessibilitat

Facilitem l'accés a la nostra web a tots els usuaris.

Per això hem aplicat les directrius de nivell AA d'accessibilitat de la Web Accessibility Initiative (WAI) en totes les nostres pàgines (excepte en les que fem servir l'aplicació de Google Maps).

Principalment:

Tot i això, segurament encara queden alguns punts a millorar. Per això ens interessa la teva experiència: envia'ns els suggeriments de millora perquè qualsevol persona pugui accedir als nostres serveis sense cap mena de barrera a info@avancar.es.