Privacitat i tractament de dades

Per tal de respectar la teva privacitat, i d’acord amb la Llei 15/1999m de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la resta de lleis i reglaments aplicables, a Catalunya CarSharing S.A. /Avancar seguim els criteris següents:

Quines dades enregistrem?

Les dades que ens has facilitat

Nom, cognoms, DNI, permís de conduir, adreça, correu electrònic, telèfon, número de compte bancari.

Les dades generades pel teu ús del servei

Hora d’inici i hora final dels teus viatges, quilòmetres recorreguts, observacions que pots posar a la factura; dades de facturació; dades bàsiques de posibles incidències (avaries, accidents,…), només en la mesura que els necessitem per a la seva resolució.

Altres dades generades en el decurs de la relació contractual

Dades necessàries per a la contractació de serveis d’empreses asociades, documentació sol•licitada i enviada,…

Assistència telefònica

La teva trucada a la nostra Central de Serveis 24h (93.112.99.99) pot ser enregistrada amb finalitats de control de qualitat, formació dels operadors i resolució de possibles incidències. Els enregistraments es tracten amb totes les precaucions per tal de respectar la teva privacitat i la legislació vigent.

Navegació web

A la web pública (www.catalunyacarsharing.com o www.avancar.es), recollim dades estadístiques anònimes mitjançant cookies, que ens permeten analitzar i millorar la navegació.

A la zona de clients (https://client.avancar.es), on entres amb el teu número de client i el teu codi PIN, mantenim les dades de l’ús de cada client en un arxiu, per tal de poder resoldre possibles incidències tècniques i d’analitzar i millorar el funcionament de la web. Per protegir encara més les teves dades, les transaccions que realitzis en aquest entorni es faran per connexió segura (SSL), protegida per un certificat Verisign, excepte si desactives explícitament aquesta opció.

Preguntes, suggeriments, dubtes, consultes

Contacta amb nosaltres: info@avancar.es.