info@avancar.es

Condicions per a particulars

Alta i quotes regulars

Concepte

Titular*

Beneficiari*

Despeses d'alta

60€

30€

Quotes regulars

24€ (per trimestre)
o
80€ (per any)

12€ (per trimestre)
o
40€ (per any)

Reducció de responsabilitat [opcional]
Què és?

18€ (per trimestre) o 60€ (per any)

* Si a la unitat familiar del titular hi ha altres conductors, la seva alta com a clients beneficiaris tindrà un descompte del 50% tant sobre les despeses d'alta com sobre la quota regular. Es considera unitat familiar a les persones que conviuen en el mateix domicili de forma estable (que es pot comprovar amb un certificat d'empadronament, llibre de família o similar). El descompte del 50% no s'aplica sobre la reducció de responsabilitat ni sobre les tarifes d'ús.

Hi ha condicions especials d'alta per a:

  • empleats de les entitats col·laboradores de Catalunya CarSharing
  • membres d'associacions i col·legis professionals amb conveni amb Catalunya CarSharing

Per gaudir d'aquestes condicions especials, cal acreditar en signar el contracte la pertinença a l'entitat que correspongui. Trobareu més informació a la vostra empresa, col·legi, associació, o bé a la nostra Central de Serveis, 93.112.99.99.

Tarifes

La utilització d'un vehicle de Catalunya CarSharing es paga per hora (o bé dia) d'ús i per quilòmetre recorregut. Vegeu alguns exemples de preus a sota del quadre de tarifes.

Tipus de vehicle

Tarifa horària

Tarifa quilomètrica

Categoria

Model

8-24 h

24-8 h

Dia sencer

1-100 km

des del km 101

Utility

Opel Corsa

2,55 €/h

s/c

27,00 €/dia

0,31 €/km

0,14 €/km

Compact

Ford Focus, Renault Megane

3,10 €/h

s/c

31,37 €/dia

0,36 €/km

0,15 €/km

Stationwagon

Renault Megane 'Gran Tour'

3,40 €/h

s/c

34,50 €/dia

0,40 €/km

0,17 €/km

Familiar

Opel Zafira

3,65 €/h

s/c

37,44 €/dia

0,43 €/km

0,19 €/km

Minibús

Opel Vivaro

3,90 €/h

s/c

40,07 €/dia

0,45 €/km

0,20 €/km

  • Aquestes tarifes són d'aplicació general per a clients particulars . Això no obstant, algunes modalitats de clients tenen tarifes diferents; a la zona clients, a l'apartat "Tarifes i factures", cada client pot consultar la tarifa específica que se li aplica.
  • Les tarifes inclouen el combustible, una assegurança a tot risc i l'IVA.
  • Les tarifes són vàlides fins el 31 de desembre de 2006. No obstant, Catalunya CarSharing es reserva el dret a modificar-les amb avís previ als clients, si ho fessin necessari puges de preu importants en elements no controlables per l'empresa, com ara per exemple, els preus de les assegurances.
  • A les tarifes s'hi inclou el cost del carburant. En relació amb les variacions del seu preu, Catalunya CarSharing actualitzarà automàticament les tarifes quilomètriques: per una variació major de +/- 0,10 €/litre, el preu/km variarà en +/-0,01 € per als vehicles de les categories Utility, Compact i Stationwagon, i en +/- 0,02 € per a les categories Familiar i Minibús.

Exemples (cotxe de categoria Utility)

Un viatge breu entre setmana

Dimarts, de 15h00 a 18h00, 30 km

3 hores x 2,55 €/h

7,65 €

30 km x 0,31 €/km

9,30 €

Total

16,95 €

Una sortida nocturna

Del dijous, 21h00, al divendres, 03h00, 80 km

De 21h00 a 00h00: 3 hores x 2,55 €/h

7,65 €

De 00h00 a 03h00: 3 hores x 0 €/h

0,00 €

80 km x 0,31 €/km

24,80 €

Total

32,45 €

Un cap de setmana

Del dissabte, 11h00, al diumenge, 19h00, 250 km

Del dissabte 11h00 al diumenge 11h00: 1 dia x 27,00 €/h

27,00 €

Del ddiumenge 11h00 al diumenge 19h00: 8 hores x 2,55 €/h

20,40 €

De 0 a 100 km: 100 km x 0,31 €/km

31,00 €

De 101 a 250 km: 150 km x 0,14 €/km

21,00 €

Total

99,40 €

Anul·lació o reducció de les reserves

En cas de necessitat de modificació o anul·lació de reserva, podeu fer les dues coses des de la pàgina web de Catalunya CarSharing, o bé trucant a la Central de Serveis, 93.112.99.99. Per a més informació cliqueu reserves.

 
© 2006 Catalunya CarSharing - Sobre aquesta web