català - castellano
La nova forma de tenir cotxe!
   Qui som?  |  Informació / Tarifes   |   És interessant?   |   Reglament d'ús   |   Preguntes freqüents   |   Contacte
1.La targeta personal
2.Reserva del vehicle
3.Ús del vehicle
4.Retorn del vehicle
5.Facturació
6.Incidències o accidents
7.Responsabilitats del client
8.Reducció de responsabilitat
9.Incompliment del codi de circulació
10.Viatges a l’estranger
11.Canvi d’adreça
12.Cotxes d’empreses associades
13.Accesoris
 

2. Reserva del vehicle

a) Abans de fer ús d’un vehicle CCSh, el client ha de reservar el vehicle de la categoria que desitgi, mitjançant un dels sistemes de reserva CCSh (per telèfon a la Central de Serveis en horari d’oficina o bé per Internet a la pàgina web les 24 hores), tot indicant el seu codi PIN. No és possible fer reserves sense indicar el PIN. Les reserves fetes a través de la Central de Serveis tenen un petit cost, indicat a l’apartat Tarifes.

b) L’interval de reserva més petit és d’una hora; es pot començar i finalitzar la reserva a dos quarts i a l’hora en punt. El còmput dels quilòmetres recorreguts comença i acaba a l’aparcament on es recull i es retorna el vehicle. A l’hora de fer la reserva, el client ha de calcular sempre el temps suficient per tal d’evitar els retards a l’hora de tornar el vehicle.

c) Un cop ja feta la reserva, el client en pot disminuir la seva durada o bé anul·lar-la. En aquests casos es facturarà un recàrrec, indicat a l’apartat Tarifes. El client també podrà prorrogar la reserva si no ha estat registrada a continuació cap altra reserva per al vehicle corresponent. Aquestes operacions es poden realitzar a la pàgina web de CCSh, trucant a la Central de Serveis o bé des de l’ordinador de bord del vehicle.

d) Les reserves de llarga durada, per a un període superior a quatre dies i fins un límit de setze dies, s’han de fer a través de la Central de Serveis.

e) En fer una reserva, s’indicarà al client quin és el vehicle assignat de la categoria que hagi escollit i el lloc concret on l’haurà de recollir. Aquesta indicació es farà de manera immediata en l’operació de reserva, a la web de CCSh o a través de la Central de Serveis, segons el sistema escollit. A més, en les reserves a través d’Internet el client rebrà una confirmació via correu electrònic a l’adreça que ens hagi donat.

 
  © 2004 Catalunya CarSharing