info@avancar.es

Assegurances i cobertures

Viatgeu amb tota tranquilitat!

Amb Catalunya CarSharing teniu una assegurança a tot risc que us proporciona unes cobertures adequades en cas d'accident: assegurança de responsabilitat civil, responsabilitat civil complementària, danys personals i danys al vehicle.

Això no obstant, en cas de sinistre, si sou responsables, haureu d'abonar a Catalunya CarSharing un determinat import en concepte d'indemnització per la immobilització del vehicle.

Aquest import, expressat en euros i amb l'IVA inclòs és:

  • Per a clients que han contractat la reducció de responsabilitat: 15 € per dia o fracció (fins a un màxim de quatre dies, el que fan 60 €)
  • Per a clients que no han contractat la reducció de responsabilitat : 150 € per dia o fracció (fins a un màxim de quatre dies, el que fan 600 €)

Contracteu la reducció de responsabilitat i eviteu costos innecessaris en cas d'accident. Només val:

  • Per un període d'un trimestre: 18 €
  • Per un període d'un any: 60 €
  • Pel cas de conductors joves i/o novells (menors de 23 anys i/o els que tinguin un permís de conducció amb una antiguitat inferior als quatre anys), la tarifa de reducció de responsabilitat és d'un 50% més.

En cas que es produeixi una avaria per dol, mala fe o bé negligència del client (per exemple omplir el dipòsit amb gasolina en comptes de gasoli), el client haurà de fer-se càrrec, a banda dels costos d'immobilització del vehicle, de les despeses de la seva reparació.

Per a més informació truqueu a la Central de Serveis: 93 112 99 99.

 
© 2006 Catalunya CarSharing - Sobre aquesta web