català - castellano
La nova forma de tenir cotxe!
   Qui som?  |  Informació / Tarifes   |   És interessant?   |   Reglament d'ús   |   Preguntes freqüents   |   Contacte
1.La targeta personal
2.Reserva del vehicle
3.Ús del vehicle
4.Retorn del vehicle
5.Facturació
6.Incidències o accidents
7.Responsabilitats del client
8.Reducció de responsabilitat
9.Incompliment del codi de circulació
10.Viatges a l’estranger
11.Canvi d’adreça
12.Cotxes d’empreses associades
13.Accesoris
 

1. La targeta personal

a) Un cop rebut el pagament a Catalunya CarSharing (d’ara endavant CCSh) de la quota d’alta única (només si trieu la modalitat d’associat o beneficiari), de les despeses de connexió i de la quota anual o trimestral, rebreu una targeta CCSh que us permetrà accedir als vehicles equipats amb ordinadors de bord.

b) La targeta CCSh és personal i intransferible, no s’ha de deixar a tercers i s’ha de conservar amb cura. La targeta disposa d’un codi PIN. El client té l’obligació de mantenir-lo en secret i no transmetre’l a tercers. La targeta roman sempre propietat de CCSh. Si es produeixen usos abusius de la targeta per part de tercers (causats, per exemple, per una transmissió no autoritzada o per no haver-ne comunicat la seva pèrdua), els clients en seran responsables, i també dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar.

c) Venciment, pèrdua i substitució de la targeta.
- En cas de pèrdua o robatori de la targeta CCSh, s’ha de comunicar immediatament a la Central de Serveis.
- El client ha de pagar un recàrrec (indicat a l’apartat Informació Pràctica - Tarifes) per la substitució d’una targeta CCSh perduda, robada o deteriorada, i també pel seu bloqueig temporal.
- CCSh es reserva el dret de retirar o bloquejar la targeta en qualsevol moment, tot indicant-ne els motius, en cas d’incompliment per part del client d’acord amb el que estableix la clàusula 8 del document Contractació dels serveis de CCSh. En aquest cas, la targeta s’ha d’enviar a CCSh al més aviat possible. A partir de la data de retirada i/o bloqueig, la targeta perd la seva validesa, i CCSh anul·larà les reserves existents.
- És prohibit utilitzar una targeta CCSh que hagi quedat invalidada.

 
  © 2004 Catalunya CarSharing