català - castellano
La nova forma de tenir cotxe!
   Qui som?  |  Informació / Tarifes   |   És interessant?   |   Reglament d'ús   |   Preguntes freqüents   |   Contacte
1.La targeta personal
2.Reserva del vehicle
3.Ús del vehicle
4.Retorn del vehicle
5.Facturació
6.Incidències o accidents
7.Responsabilitats del client
8.Reducció de responsabilitat
9.Incompliment del codi de circulació
10.Viatges a l’estranger
11.Canvi d’adreça
12.Cotxes d’empreses associades
13.Accesoris

3. Ús del vehicle

a) El client ha d’anar a recollir el vehicle a l’hora i lloc seleccionats en la reserva. El vehicle no es pot utilitzar abans de l’hora d’inici de la reserva.

b) El temps d’utilització del vehicle es compta des l’inici de la reserva fins que el vehicle es torna i es deixa aparcat al lloc corresponent al seu final.

c) Si el vehicle reservat no es troba a l’hora prevista en el punt indicat en el moment de fer la reserva, cal informar-ne la Central de Serveis al més aviat possible.

d) Si el client no pot disposar del vehicle reservat a l’hora prevista (per exemple, perquè el client anterior l’ha tornat tard), tindrà dret a utilitzar un altre vehicle CCSh de la mateixa categoria o superior, sempre que hi hagi disponibilitat. Si el client s’ha de desplaçar fins un altre punt CCSh per accedir a un altre vehicle, tindrà dret a utilitzar altres mitjans de transport que aniran a càrrec de CCSh. En aquest cas, es tindran en compte uns costos raonables pel desplaçament realitzat.

e) CCSh només s’obliga a tenir vehicles a disposició dels clients fins al límit de disponibilitat de la seva pròpia flota de vehicles.

f) Abans de començar el trajecte, el client s’ha d’assegurar que el vehicle es troba en bon estat. Si el client, de l’observació de l’estat extern del vehicle i dels llums d’emergència del tauler de control, detecta qualsevol dany, desperfecte, avaria o necessitat de realització de tasques de manteniment, haurà de fer-ho constar en els Fulls d’incidències del vehicle i, si és necessari, comunicar-ho a la Central de Serveis. Si el client detecta danys en el cotxe que podrien haver estat produïts per un sinistre, haurà de comunicar-ho en qualsevol cas a la Central de Serveis (vegeu punt 6).

g) Si els desperfectes o avaries detectats impedeixen l’ús normal del vehicle o redueixen la seguretat dels passatgers i poden ser solucionats ràpidament pel client (en el cas, per exemple, de rodes desinflades o rebentades, manca de neteja-parabrises, llums davanters o posteriors fosos, llum d’alarma del nivell d’oli, de l’estat dels frens o de la bateria encesos), haurà de fer-se càrrec de la reparació i assumir-ne provisionalment els costos. CCSh es farà càrrec posteriorment de les despeses realitzades, reemborsant-ne l’import a la següent factura de CCSh, un cop presentat el rebut corresponent que n’acrediti el cost. En cas que les despeses siguin superiors a 30 € , caldrà informar-ne prèviament a la Central de Serveis.

h) Els vehicles CCSh no es poden conduir en estat d’embriaguesa ni en cap altre estat que dificulti la capacitat de reacció (per exemple, esgotament, malaltia o consum de substàncies estupefaents).

i) Durant el trajecte s’ha de respectar en tot moment el Reglament General de Circulació.

j) Està rigorosament prohibit fumar en tots els vehicles CCSh.

k) Els vehicles CCSh no es poden utilitzar en els següents casos:
- Per a la tracció d’un altre vehicle ni per a empènyer o desplaçar-lo d’alguna altra manera.
- En activitats d’esports de motor o altres competicions.
- En estat de sobrecàrrega, és a dir, amb un nombre de persones o una càrrega útil que superi els valors indicats en la documentació del vehicle.
- Per a transportar productes perillosos de qualsevol tipus.
- Per a trajectes sobre territori o carreteres no públiques (per exemple, pistes de muntanya).
- En manifestacions o demostracions de qualsevol mena.
Qualsevol excepció haurà de tenir el consentiment exprés de la direcció de CCSh.

l) Per motius d’higiene, els animals només es poden transportar en contenidors de transport adequats. En el cas dels gossos, també es poden transportar en el maleter d’un cotxe del tipus Familiar sobre una manta col·locada pel client. En tots els casos de transport d’animals, el client ha de netejar de seguida el vehicle, especialment per dins. En cas d’incompliment CCSh, encarregarà la neteja i cobrarà un recàrrec al client indicat a l’apartat Tarifes.

  © 2004 Catalunya CarSharing