La nova forma de tenir cotxe!
1.Reglament d’ús
2.La targeta personal
3.Reserva del vehicle
4.Ús del vehicle
5.Retorn del vehicle
6.Facturació
7.Incidències o accidents
8.Responsabilitats del client
9.Reducció de responsabilitat
10.Incompliment del codi de circulació
11.Viatges a l’estranger
12.Canvi d’adreça
13.Cotxes d’empreses associades
14.Accesoris

9. Reducció de responsabilitat

Pagant un import suplementari, el cost dels càrrecs per sinistre esmentats en el punt 7e es poden reduir d’un valor màxim de 600 € a 60 € en total. El preu de la reducció de responsabilitat figura a la primera pàgina del document Tarifes i càrrecs vigent, que es lliura a cada client amb el Pack de Benvinguda.

La reducció de responsabilitat es pot adquirir en el moment de la signatura del contracte o bé posteriorment, essent vàlida per a períodes anuals. Sempre que el client no manifesti la seva voluntat de no seguir gaudint dels avantatges de la reducció de responsabilitat, aquesta es renovarà anualment de manera automàtica. El seu pagament, però, es pot fer en una sola quota anual o bé en quatre quotes trimestrals. En el cas de clients nous, és vàlida a partir de la recepció del pagament, i en cas de renovació, des del venciment de l’anterior període. Els preus de la reducció de responsabilitat poden ser modificats mitjançant un avís previ emès amb quatre setmanes d’antelació.

En el cas de conductors novells (permís de conducció amb menys de quatre anys d’antiguitat) o joves menors de 23 anys, el preu de la reducció de responsabilitat varia, segons és indicat a l’apartat Reducció de responsabilitat. Si un determinat client registra una alta sinistralitat, CCSh li podrà denegar la petició o la renovació de la reducció de responsabilitat.

 
  © 2004 Catalunya Carsharing
Web optimitzada per a Internet Explorer 5 o superior a una resolució de 800x600.