La nova forma de tenir cotxe!
1. Modalitats de client
2. Vehicles
3. L’ordinador de bord
4. Aparcaments
5. Tarifes
6. Recàrrecs especials
7. Reducció de responsabilitat

Recàrrecs especials

Els imports expressats són en euros i inclouen l’IVA.

Per reserva o modificació de reserva per Internet

Sense càrrec

Per reserva o modificació de reserva a través de la Central de Serveis

0,60 €  

Per reserva o modificació de reserva des de l’ordinador de bord

0,30 €  

Per retard en el retorn del vehicle (a part de la tarifa horària), fins a 10 minuts

Sense càrrec

Per retard en el retorn del vehicle (a part del càrrec horari corresponent i els possibles costos derivats del retard), entre 11 i 20 minuts

10,00 €  

Per retard en el retorn del vehicle (a part del càrrec horari corresponent i els possibles costos derivats del retard), entre 21 i 30 minuts

15,00 €  

Per retard en el retorn del vehicle (a part del càrrec horari corresponent i els possibles costos derivats del retard), entre 31 i 45 minuts

20,00 €  

Per retard en el retorn del vehicle (a part del càrrec horari corresponent i els possibles costos derivats del retard), entre 46 i 60 minuts

25,00 €  

Per retard en el retorn del vehicle (a part del càrrec horari corresponent i els possibles costos derivats del retard), des d’una hora cada 30 minuts

2,50 €  

Ús d’un vehicle sense la reserva apropiada (a part dels possibles costos derivats del retard)

40,00 €  

Per retorn del vehicle amb menys d’un terç del dipòsit ple

5,00 €  

Per retorn del vehicle en condicions inadequades de netedat, de manera que sigui necessària la intervenció del servei tècnic i la conseqüent immobilització del vehicle mentre dura la intervenció

45,00 €  

Per neteja especial quan sigui necessària

Segons el cas

Càrrec administratiu en cas de multa

6,00 €  

Càrrec administratiu en cas d’accident per a clients que hagin contractat la reducció de responsabilitat

Sense càrrec

Càrrec administratiu en cas d’accident per a membres que no hagin contractat la reducció de responsabilitat

60,00 €  

Per no comunicació d’un accident

100,00 €  

Per pèrdua i substitució de la targeta client CCSh

15,00 €  

Per petició de bloqueig temporal de la targeta client CCSh (per exemple en cas de pèrdua)

3,00 €  

Per pèrdua i substitució de la targeta carburant

15,00 €  

Per pèrdua i substitució de la targeta de l’aparcament

15,00 €  

Per pèrdua i substitució de les claus del vehicle

35,00 €  

Per endur-se’n les claus en retornar el vehicle i no deixar-les a la guantera

25,00 €  

Per tractament administratiu de reclamació de rebuts impagats, a part dels costos bancaris que produeixi la devolució

3,00 €  

Per tractament administratiu de la segona reclamació d’impagats, a part dels costos bancaris que produeixi la devolució

6,00 €  

Per costos administratius de canvis d’adreça no comunicats

10,00 €  

Nota: Aquesta taula de recàrrecs especials no constitueix un llistat exhaustiu de la totalitat de les possibles incidències que poden generar costos addicionals als previstos per CCSh en el funcionament normal del carsharing, sinó només una relació de les més freqüents. En cas que es produeixin fets atribuïbles a un client determinat que generin costos extraordinaris a CCSh, el criteri a aplicar per la companyia serà simplement el de repercutir-los al client responsable. Aquesta política és la que permet a CCSh oferir uns preus molt ajustats i possibilita que només aquells clients que provoquin incidències siguin els que hagin d’assumir els costos provocats per a la seva solució, sense afectar la resta.

  © 2004 Catalunya Carsharing
Web optimitzada per a Internet Explorer 5 o superior a una resolució de 800x600.