La nova forma de tenir cotxe!
1. Modalitats de client
2. Vehicles
3. L’ordinador de bord
4. Aparcaments
5. Tarifes
6. Recàrrecs especials
7. Reducció de responsabilitat

Contracteu la reducció de responsabilitat en cas d’accident

Viatgeu amb tranquil·litat!

Amb Catalunya CarSharing gaudiu d’una assegurança que us proporciona unes cobertures adequades en cas d’accident: assegurança de responsabilitat civil, responsabilitat civil complementària, danys personals i danys al vehicle.

Això no obstant, en cas de sinistre, haureu de satisfer a CCSh un determinat import en concepte d’indemnització per la immobilització i impossibilitat d’ús del vehicle. Aquest import podrà variar en funció del temps que el vehicle CCSh resti immobilitzat per reparació, fins un valor màxim de 600 €.

Tot i amb això, per a més tranquil·litat, podeu contractar la reducció de responsabilitat.

Així, reduireu la vostra responsabilitat màxima en cas d’accident de 600 € a 60 €. D’aquesta manera podreu conduir amb més tranquil·litat. Si us interessa contractar
aquesta reducció, ho podeu fer quan us inscriviu a CCSh.

Us interessa però ja heu signat el contracte? Només cal que truqueu a la Central de
Serveis i ho solucionaran de seguida.

Indemnitzacions per part del client a CCSh en cas d’accident:

Tot i que els clients de CCSh gaudeixen d’una assegurança que els proporciona unes cobertures adequades en cas d’accident, el client haurà de satisfer a CCSh un determinat import en concepte d’indemnització o rescabalament per la immobilització i impossibilitat d’ús del vehicle mentre es fa la reparació dels danys provocats.

Aquests imports, expressats en euros i amb l’IVA inclòs, són:
Per a clients que han contractat la reducció de responsabilitat (màxim de 60 €): per dia o fracció d’immobilització del vehicle (fins a un màxim de quatre dies): 15 €/dia

Per a clients que no han contractat la reducció de responsabilitat (màxim 600 €): per dia o fracció d’immobilització del vehicle (fins a un màxim de quatre dies): 150 €/dia.

  © 2004 Catalunya Carsharing
Web optimitzada per a Internet Explorer 5 o superior a una resolució de 800x600.