La nova forma de tenir cotxe!
1.Reglament d’ús
2.La targeta personal
3.Reserva del vehicle
4.Ús del vehicle
5.Retorn del vehicle
6.Facturació
7.Incidències o accidents
8.Responsabilitats del client
9.Reducció de responsabilitat
10.Incompliment del codi de circulació
11.Viatges a l’estranger
12.Canvi d’adreça
13.Cotxes d’empreses associades
14.Accesoris

5. Retorn del vehicle

a) El vehicle s’ha de retornar al mateix lloc de l’aparcament on s’ha recollit inicialment.

b) El vehicle s’ha de retornar, com a màxim, al final del període de reserva. Si no es pot tornar a temps, cal informar-ne immediatament a la Central de Serveis.

c) Si en el moment de retornar el vehicle el contingut del dipòsit de combustible és inferior a una tercera part de la seva capacitat, cal omplir-lo fins dalt. En cas d’incompliment, es cobrarà un recàrrec, indicat a l’apartat Tarifes. Per a omplir el dipòsit, sempre que sigui possible (quan hi hagi disponible una gasolinera de la companyia emissora de la targeta carburant), s’ha d’utilitzar la targeta carburant que es troba a la ranura lateral de l’ordinador de bord. El client ha de vetllar perquè el dipòsit s’ompli exclusivament amb el carburant previst per al vehicle. En cas d’incompliment, es facturaran al client els costos que resultin de la utilització del carburant equivocat. Després de la seva utilització, la targeta carburant s’ha de tornar immediatament al seu lloc. El client és responsable del seu bon ús i de la seva pèrdua. Quan no hi hagi disponible cap gasolinera de la companyia emissora de la targeta carburant, o bé quan s’hagi d’omplir el dipòsit a l’estranger; el client haurà de pagar el carburant amb els seus propis mitjans. Posteriorment, CCSh abonarà al client aquestes despeses de carburant a la següent factura, un cop enviat per correu a CCSh el rebut corresponent, amb l’especificació dels litres i amb el nom del client, el seu número CCSh i el de la matrícula del vehicle corresponent.

d) El vehicle s’ha de tornar en bon estat, net i a punt de funcionar. Tots els aparells que funcionin amb bateria s’han d’apagar, i les finestres i portes s’han de tancar correctament. Si han sorgit o el client ha detectat desperfectes, avaries o necessitat de realització de tasques de manteniment, cal que actuï d’acord amb el que estableixen els punts 3f, 3g i 6a. Si s’ha produït un sinistre o danys al vehicle, s’ha d’actuar d’acord amb el punt 6c. Si hi ha altres problemes o irregularitats, s’hauran de comunicar al més aviat possible a la Central de Serveis per tal que es puguin solucionar.

e) Pel que fa al recompte dels quilòmetres, s’utilitzarà a efectes de facturació el valor determinat per l’ordinador de bord, essent possible un desajust respecte del comptador quilomètric del vehicle de fins al 5%. Periòdicament, CCSh ajustarà i equilibrarà els valors d’un i altre sistema.

f) CCSh es farà càrrec de la neteja regular i periòdica del vehicle. Tot i això, si el client embruta el cotxe de manera molt visible, per dins o per fora, l’ha de netejar durant el període reservat, i s’ha de fer càrrec de les despeses que la neteja ocasioni. En cas contrari, CCSh cobrarà un recàrrec o penalització indicat a l’apartat Tarifes.

g) Si el cotxe es torna tard, el client haurà de pagar un recàrrec, indicat a l’apartat Tarifes, independentment de la tarifa horària regular.

h) Tots els vehicles estan equipats amb un Quadern de bord. Si l’ordinador de bord s’avaria, cal emplenar els Fulls de ruta que hi ha dins el Quadern de bord amb les dades següents:
- Data del final del trajecte
- Número personal CCSh
- Nom i cognoms; en el seu cas nom de l’empresa
- Xifra del compta-quilòmetres al final de la reserva

i) Després de la utilització, la clau del cotxe s’ha de deixar a la guantera, excepte en aquells casos de vehicles que s’engeguen i s’aturen sense clau. Un cop tancat el vehicle, la pantalla de l’ordinador de bord es plegarà després de confirmar el final de la reserva.

  © 2004 Catalunya Carsharing
Web optimitzada per a Internet Explorer 5 o superior a una resolució de 800x600.